top of page

Privacybeleid


Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Ze worden louter intern gebruikt voor administratie.

Welke gegevens verzamelt Studio Hermine?

Het gaat over de persoonlijke gegevens die de klant aan Studio Hermine meedeelt en die nodig zijn om de diensten te kunnen uitvoeren waarvoor er op Studio Hermine beroep werd gedaan: naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW-nummer.

Deze persoonlijke gegevens worden opgevraagd wanneer je een offerte opvraagt, bestelling plaatst, het contactformulier invult en/of informatie aanvraagt, of op een andere manier contact opneemt met Studio Hermine.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het klanten- en orderbeheer (klantenadministratie, opvolging van projecten, facturatie, opvolgen van bestellingen en zendingen).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De gegevens die u aan Studio Hermine geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

bottom of page